Tammerfors planerar för spårväg

Planerarna av Tammerfors spårvagnnät sneglar åt Strassbourghållet (spårvagnen i bilden) när det gäller att välja passande spårvagnstyp för det framtida spårnätet. En del experter anser dock att denna modell vore för djupgående för finländska stadens snömängder. De föredrar spårvagnar som används bland annat i vissa tyska städer och i Stockholm. Foto: Bureau de Information, Le Cite de Strassbourg

Ett spårvägssystem i Finlands tredje största stad, Tammerfors, har studerats sedan 2001, som en del av en regional lösning för kollektivtrafik vid sidan järnvägs- och bussalternativ. Till skillnad från Åbo, en annan finländsk stad som planerar en ny spårväg, har Tammerfors inte haft spårväg tidigare. Spårväg i Tammerfors studerades allvarligt mellan 1907 och 1929, men planerna föll på det höga priset.

2007 presenterades en rapport ("TASE 2025") som förordade spårvägar längs Tammerfors stora infartsleder, i riktning mot förorterna Vuores och Hervanta i fas 1 (2015), Lielahti och Lentävänniemi i fas 2 (2015-2025), med länkar till Koilliskeskus, Ojala-Lamminrahka och Birkala i fas 3 (efter 2025).

Utöver spårvägen rekommenderade studien skapandet av en pendeltågslinje som utnyttjar redan befintliga järnvägslinjer, samt förbättringar i befintliga bussförbindelser i områden som saknar spårförbindelser. Enligt dessa rekommendationer skulle de första spårvägssträckningarna öppnas under 2015.

Längden på den föreslagna spårvägen skulle vara 17,6 km i fas 1, 24,2 km i fas 2 och 43 km i fas 3. Den totala kostnaden för systemet skulle vara 298 miljoner euro. Spårvägen väntas generera cirka 10 miljoner euro i årlig vinst, medan det nuvarande bussbaserade systemet genererar genomsnittliga förluster på 10 miljoner euro varje år.

En delrapport från 5 mars 2009 föreslog fyra olika alternativ för den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken i Tammerfors, som alla inkluderar förverkligandet av en spårväg. Den första fasen i alla fyra alternativen var densamma, medan omfattningen av senare förlängningar skiljer sig åt.

Staden Tammerfors begärde tidigare i år ett anbud från konsulter med erfarenhet av att utforma spårvägssystem. När det är klart beslutar Tammerfors kommunfullmäktige om huruvida man ska gå vidare med byggandet av en spårväg.