Fyra "orgelpipor" gestaltar Stockholms nya station

Bild: Jernhusen
Gestaltning över entrén från Vasagatan. Bild: Jernhusen
Vy från Klarabergsgatan. Bild: Jernhusen

I dag presenterade Stockholms stad och Jernhusen tillsammans det nya förslaget till gestaltningen av hela stationsbyggnaden för Station Stockholm City som ska bli en ny station mitt i city när Citybanan står färdig 2017. Gestaltningen har bearbetats efter de synpunkter som inkom i samband med detaljplanesamrådet.

Station Stockholm City kommer knyta ihop pendeltrafiken med tunnelbanan, fjärrtågen och bussar på Stockholms Centralstation och blir dessutom en ny entré till Stockholm City. – Det här förslaget tar hänsyn till platsens förutsättningar och visar att det går att tillföra nyskapande arkitektur till Stockholms hjärta. Byggnaden kommer att bli en naturlig mötesplats för såväl hitresta som bofasta stockholmare, säger Joakim Larsson (M), borgarråd i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Projektet har pågått en längre tid med detaljplanesamråd under vintern. Utifrån de remissutlåtanden som kom in tog Jernhusen och projektledningen för Orgelpipan 6 under april beslutet att byta gestaltningsförslag och därmed arkitekt till danska 3XN. – Vi tror att detta förslag med sin nya lösning och de nya publika ytorna har större möjlighet till framgång i processen, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.