NCC ökar kapaciteten på Värmlandsbanan

Foto: Johannes1979

NCC Construction ska öka tågkapaciteten mellan Karlstad och Kil genom att bygga mötesspår mellan Skåre och Kil i vinter. I Skattkärr ska även en mötesstation byggas för att undvika långa tågstopp. Uppdraget kommer ifrån Trafikverket och ordervärdet är 72 miljoner kronor.

Värmlandsbanan har länge dragits med kapacitetsproblem som skapat missnöje bland tågresenärerna. Allt mer gods- och persontrafik behöver trafikera enkelspåret och den ökade tidskonkurrensen har lett till många förseningar.

– Med det nya dubbelspåret bygger vi bort en flaskhals som har hindrat tågen från att mötas. Ett mötesspår på sträckan gör tågtrafiken effektivare för både gods och resenärer, säger Carl-Gustav Eklund, affärschef på NCC Construction, region Väst.

Mötesstationen i Skattkärr byggs för samtidig infart. Det betyder att två tåg kan rulla in samtidigt på mötesstationen, för att sedan snabbt kunna köra vidare. Växlarna kommer också att flyttas vilket gör att tågen kan rulla in snabbare på sidospåret. Totalt sett undviker man långa tågmöten och minskar den totala restiden.

Bygget av mötesspåret mellan Skåre och Kil påbörjas senast i mitten av december i år. Byggstarten av mötesstationen i Skattkärr är planerad till månadsskiftet november/december 2013.