Hög punktlighet för tågtrafiken i april

Foto: Christer Wiik

Punktligheten för tågtrafiken har fortsatt att förbättras under april. Därmed fortsätter den positiva trenden från hösten 2011 även under årets första fyra månader.

Tågtrafiken har sedan en längre tid legat på en hög punktlighetsnivå. Under april har denna trend fortsatt uppåt. Bakom förbättringen ligger enligt Trafikverket dels den förhållandevis milda vintern men även ett intensivt arbete med att förbättra kvaliteten i tågplanen, riktade underhållsinsatser i och kring storstäderna.

Även samarbetet med järnvägsföretagen i samband med större störningar har utvecklats.