ExTe sluter tre avtal på en vecka

Foto: ExTe

Beställningar från järnvägsföretag av timmerutrustning till vagnar tar normalt mellan ett halvår till flera år innan bindande avtal är slutna, från de första kontakterna och förfrågningarna, genom tekniska, monetära och leveransmässiga diskussioner. Men företaget ExTe, tillverkare och leverantör av timmerbankar och automatiska spännare för säkra och lönsamma transporter av virke på väg och järnväg, slöt nyligen tre avtal inom en och samma vecka. - Hector Rail AB: Först ut var Hector Rail AB som via Midwaggon AB beställde  8 ytterligare Sgns-vagnar till sin Norge-Sverige-trafik.  - AAE Cargo AG: Några dagar efter Hectors beställning, undertecknades en av ExTes enskilt största ordrar någonsin. Detta med det schweiziska vagnbolaget AAE. Ordern avser utrustning och montage till 200 st. Sgns-vagnar. Vagnarna kommer att hyras av RushRail AB för sin timmertrafik som på uppdrag av Trätåg AB (StoraEnso och Korsnäs järnvägslogistiska företag) årligen skall transportera närmare 3 miljoner årston rundvirke. Totalt omfattar beställningen 1.800 st. SR 12 timmerbankar, 600 st. supportbankar och 400 st. änd-gavlar. Montaget utförs av ExTes systerbolag Midwaggon AB. Vagnarna skall vara trafiksatta under januari 2013.  

- KiwiRail Ltd: Med KiwiRail i Nya Zeeland slöts ett tredje avtal avseende leverans av 300 SR 12 timmerbankar till 50 vagnar. Detta avtal är en uppföljning av fjolårets leverans till 100 vagnar. Ex Tes systerbolag i Nya Zeeland, Evans, kommer att ansvara för montaget av utrustningen på vagn. Planen är att vagnarna skall vara trafiksatta under det första kvartalet 2013.