Höghastighetslänk Singapore-Kuala Lumpur under luppen

Malaysias transportminister Kong Cho Ha uppgav nyligen att man kommer att utvärdera möjligheten att bygga en höghastighetsbana mellan landets huvudstad Kuala Lumpur och Singapore. –  Vi tror att det bara är en fråga om tid innan länken genomförs, sade han men varnade samtidigt  för att projektet kommer att kräva mycket  förberedande arbete, till exempel när det gäller banans sträckning, expropriering av mark och placeringen av banans slutstationer. Kong sade att diskussioner pågår med alla intressenter, inklusive Singapores regeringen.