Spansk tågoperatör går i graven

Foto: Elfo del bosque

Som ett resultat av ett reformprogram som godkänts av den spanska regeringen i april kommer tågoperatören Feve delas upp i två verksamheter, en för infrastruktur och en för drift av tåg på smalspårig järnväg. Den sistnämnda rollen kommer senare att tas över av de två landstäckande operatörerna, Adif och Renfe. Något som förväntas öka effektiviteten och skapa stordriftsfördelare, eftersom Feve länge dragits med finansiella problem.

I en intervju publicerad i den egna tidningen Raíles sade Feves chef Marcelino Oreja att järnvägens ekonomiska situation i Feve är dess ”akilleshäl”. Med förluster på omkring 150 miljoner euro per år, räcker inte Feves årsomsättning på 35 miljoner euro för att täcka finansieringskostnaderna på 100 miljoner euro 2011, orsakade av skulder som 2011 uppgick till 536 miljoner euro.

- Vi måste se över våra investeringsplaner utifrån den reella efterfrågan, sade Oreja vidare. Andra brådskande prioriteringar är införandet av separata redovisningar för infrastruktur och drift, något som numera är ett EU-krav.