UIC sluter samförståndsavtal med Asiatiska utvecklingsbanken

Internationella järnvägsunionen UIC har slutit ett samförståndsavtal med Asiatiska utvecklingsbanken. Undertecknande skedde häromdagen i Manilla i Filipinerna, där banken har sitt huvudkontor.

För att positionera sig globalt sett har UIC de senaste två åren ingått avtal med globala finansiella institutioner som Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken.

Med Asiatiska utvecklingsbanken delar UIC tre målsättningar:

- främjande av hållbar utveckling

- samarbete med olika regioner

- en inkluderande syn på projekt, vilket även omfattar transportprojekt

- På den vägen tror vi starkt att detta partnerskap kommer att öppna dörren till mycket pragmatiskt samarbete i syfte att utveckla järnvägens roll och järnvägsprojekt i den asiatiska regionen, genom utökat samarbete och tack vare kompetensen hos alla våra medlemmar, sade Jean-Pierre Loubinoux, UIC:s generaldirektör, i samband med att avtalet undertecknades.