Amtrak startar upphandling av persontåg

Persontåg i Wilmington, Delaware. Foto: Smallbones

Amerikanska transportdepartementet uppger att anbudsgivare inbjudits att lägga bud på kontrakt värda 551 miljoner dollar för att leverera persontåg. Det är persontågsoperatören Amtrak som beställt 130 nya dubbeldäckare.

Tågen kommer att sätta i trafik på olika rutter i delstaterna Kalifornien, Illinois, Michigan, Indiana, Missouri och eventuellt även Iowa.

Prekvalificerade anbudsgivare kommer att utses i höst och tågen ska börja leveras 2015. Den så kallade ”Buy America”-lagen säger att ”alla komponenter” i de nya vagnarna måste byggas av amerikanska arbetare med "med amerikanska producerat stål, järn och tillverkade varor". Det kräver en omfattande omställning och anpassning hos företagen. Transportdepartement bistår tillsammans med Handelsdepartementet 34 000 företag i det arbetet. Transportdepartementet uppger att nya enhetliga normer ”kommer att driva ned livscykelkostnader och göra det möjligt för fler tillverkare och leverantörer att konkurrera, främja sund konkurrens och samtidigt hjälpa till att återupprätta den inhemska amerikanska försörjningskedjan för tillverkning av järnvägsutrustning för persontrafik ".