Alstoms orderingång minskade under första kvartalet

Alstoms första Prima T8 AZ8A elektriska fraktlok för Azerbajdzjans järnvägar -ADY-. Evenemanget ägde rum på Alstoms fabriki Astana, Kazakstan, där 40 sådana lokomotiv tillverkas av Alstoms joint venture EKZ. Foto: Alstom

Alstoms orderingång uppgick till 1, 6 miljarder euro under 2019-års första kvartal fram till den 30 juni jämfört med 2,6 miljarder euro under samma period föregående år.

Försäljningen ökade däremot med 2 procent till 2 miljarder euro, med en minskning hos vissa system, men balanserade av en tillväxt när det gällde signalutrustning och rullande materiel. Försäljningen pådrivs huvudsakligen av projekt i Mellanöstern, kontrakt på rullande materiel i Europa och genom Amtrak-kontraktet i USA. 

Beloppet 40 miljarder euro den 30 juni 2019 ger den nuvarande eftersläpningen (backlog)  en stark synlighet på den framtida försäljningen.