Elektrifiering av järnvägen mellan Hangö och Hyvinge planeras

Finländska Trafikverket kommer att upprätta en järnvägsplan för elektrifieringen av järnvägsbanan mellan Hangö, Finlands sydligaste stad, och Hyvinge.

I järnvägsplanen utvärderar man konsekvenserna av en spårsänkning samt vilka konstruktioner elektrifieringen av banan kräver, det vill säga styrpelare, ledare och fem inmatningsstationer.

Kommunerna som ligger längs banavsnittet är Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg och Hangö. Under ett par informationsträffar i april och maj kommer allmänheten få tillfälle att yttra sig om järnvägsplanen.