Siemens vinner kontrakt för Atens tunnelbana

Siemens har vunnit ett kontrakt värt 41 miljoner euro för att tillhandahålla signalsystem och bygga ut Atens tunnelbana, linjerna 2 och 3, med 16 kilometer.  Siemens kommer även att installera spårburna komponenter för ett ATC-system, automatiskt tågkontrollsystem, på de linjer där Attika Metro är tågoperatör. I kontraktet ingår också leverans och drifttagande av elektroniska signalställverk och en anläggning för personalutbildning.

Den första fasen beräknas komma igång 2013, då 17 tåg kommer att utrustas med Siemens ombordvarande enheter.

Under den första etappen kommer signalsystem att installeras på linjerna 2 och 3, efter att dessa har förlängts med sammanlagt 8,5 kilometer och 7 stationer.  Under den andra etappen kommer systemen att installeras på linje 3 som förlängts med 7,5 kilometer till hamnen i Pireus.

Utbyggnaden beräknas leda till en förbättrad trafiksituation i Aten, då fler perifera stadsdelar får tunnelbana, och en kraftig minskning av koldioxidutsläppen.