Ryska lån ska finansiera serbiska järnvägsprojekt

Bild: Benbe

Ryska järnvägar har nyligen ingått ett avtal med sin serbiska motpart om att stödja utbyggnaden av flera nya järnvägslinjer och moderniseringen av befintliga. En elektrifierad bana kommer att byggas mellan Valjevo och Loznica och 300 kilometer befintlig järnväg kommer att rustas upp, bland annat en 200 kilometer lång bana mellan huvudstaden Belgrad och Bar i Montenegro.

Att åka tåg i Serbien är i dag ganska tidsödande. På många järnvägslinjer är högsta tillåtna hastighet 30 kilometer i timmen. Tack vare upprustningen kommer maxhastigheten kunna öka till 120 kilometer i timmen.

Ett lån motsvarande 5,3 miljarder kronor från ryska staten ska stå för 85 procent av moderniseringsprogrammet. Ryska järnvägar (RZD) kommer att bistå med både arbetskraft och material till 70 procent, och de återstående 30 procenten kommer att upphandlas lokalt i Serbien.