GPP tecknar ramavtal med Jernhusen

Foto: Jernhusen

GPP Perimeter Protection (f.d. Gunnebo) har tecknat ett ramavtal med Jernhusen för perioden 2012-2016 med möjlighet till förlängning med ytterligare två år.

Ramavtalet gäller leverans av områdesskydd till stationer, stationsområden, underhållsdepåer samt gods- och kombiterminaler längs den svenska järnvägen som Jernhusen arbetar med att utveckla, förvaltar eller äger.