DB ökar jakten på bedrägerier

Foto: Sebastian Terfloth

Det tyska spårbolaget Deutsche Bahn (DB) har tagit fram ett program för att skydda sina infrastrukturinvesteringar mot bedrägerier. En lista av skyddsåtgärder ska göra det svårare för bedrägerier, oegentligheter och karteller att nästla sig in i DB:s verksamheter.

– Bara det här året investerar DB fem miljarder euro av federala medel, det vill säga skattebetalarnas pengar, i de här områdena. Då måste vi garantera att detta finansiella stöd är fokus för specifika skyddsåtgärder, säger Gerd Becht, medlem i DB:s styrelse.

 Programmet handlar först och främst om att bekämpa bedrägerier. En analys av ekonomisk brottslighet i Tyskland har nyligen tagits fram i samarbete med Munsters polisakademi. Dess mål är att hitta de indikatorer som hjälper till att peka ut risker på förhand och förbättra det förebyggande arbetet.