“Järnvägsindustrin måste ta ett större ansvar”

Theresa Villiers. Foto: Ministry of Transport

Med anledning av en förestående järnvägsreform i Storbritannien sade landets transportminister Theresa Villiers att järnvägsindustrin måste ta ett större ansvar för att tillhandahålla nödvändiga förändringar i landets järnvägsinfrastruktur.

Villiers sade att utkastet till den kommande reformen kommer att innehålla en vision för mer decentralisering för att förbättra servicen för passagerare och minska kostnaderna.

– Det finns ingen undanflykt från det faktum att järnvägen alltför länge varit beroende av statligt stöd och ständigt stigande avgifter, sade Villiers.

Reformen syftar framför allt till att sänka kostnaderna för järnväg och göra den mer kundorienterad eller prisvärd. Enligt ministern kan reformen innehålla mer radikala åtgärder såsom privatisering det arbete som nu utförs av operatören Network Rail.

Franchisekontrakten kommer  att blir längre och vara mindre reglerade i framtiden, lovade ministerin, detta för att ge industrin mer frihet för innovation och starkare incitament att investera i förbättringar för passagerare.

Ett av de viktigaste inslagen i reformen kommer att vara införandet av smarta biljettsystem för den nationella järnvägen och i projekten Crossrail och HS2.

– Vår plan är att ge operatörerna mer utrymme för att ta fram tjänster på ett affärsmässigt sätt och svara effektivare på passagerarnas behov, framhöll Villiers. 

Villiers betonade också att järnvägen kommer att spela en viktig och växande roll i det framtida brittiska transportsystemet och att moderniseringen av järnvägen kommer att gå vidare, trots regeringens program för att minska underskottet.