Brittisk stad kräver förlängning av Crossrail

Crossrail är en dubbelspårig pendeltåglinje som byggs genom London och dess förorter, delvis i tunnlar och delvis på befintliga banor. Den går huvudsakligen i öst-västlig riktning och planeras få namnet Elizabeth Line när den centrala delen är klar. Foto: Crossrail Project

Staden Southend-on-Sea´s kommunledning har inlett en kampanj, med syftet att tvinga fram en förlängning av Storbritanniens största järnvägs- och infrastrukturprojekt, Crossrail ända fram till staden.

Kommunledningen som stöds av en enhetlig fullmäktigeförsamling anser att Crossrail ska förlängas till Southend.

Southend-on-Sea´s kommunfullmäktige presenterade nyligen en regional områdesplan som beskriver kommunledningens samhällspolitiska ambitioner för regionen. Samtidigt inleddes en kampanj för förlängning av Crossrails Elizabeth-linje till staden Southend.

Utkastet till planen, som diskuterades av ledamöterna avser en förlängning av Crossrail-linjen i form av en ytterligare sträcka fram till Southend-on-Sea. Bygget av sträckan beräknas kosta 15,4 miljarder pund.

Crossrail-projektet har redan drabbats av flera förseningar.  Därför beviljade regeringen Crossrail ett kortfristigt lån på 350 miljoner pund för att förhindra att projektet drabbas av ytterligare förseningar och "så att projektet kan fortsätta med full fart". 

Under tiden, har två oberoende statliga organisationer inlett en omfattande granskning av Crossrails styrelse och dess finansiella och kommersiella situation.

Crossrail är en dubbelspårig pendeltåglinje som byggs genom London och dess förorter, delvis i tunnlar och delvis på befintliga banor. Den går huvudsakligen i öst-västlig riktning och planeras få namnet Elizabeth Line när den centrala delen är klar. Järnvägen kommer att binda samman stationerna Paddington och Liverpool Street, via en tunnel under innerstaden och vidare till Abbey Wood. I maj 2018 beräknas pendeltågtrafiken mellan Heathrow och Paddington starta under namnet TfL Rail.