Green Cargo tecknar avtal om säkerhetstransporter

Foto: Mats Hollander

Green Cargo Logistics tecknade i slutet av 2011 ett långsiktigt avtal med Apotek Hjärtat avseende lager- och distributionstjänster i och från Norrköping. Som ett led i detta avtal har nu Green Cargo Logistics tecknat en avsiktsförklaring med Panaxia Security som distributionsleverantör för leveranser av varor från Norrköping till samtliga av Apotek Hjärtats apotek i landet.

Inom kort kommer ett flerårigt avtal att undertecknas. Samarbetet startar med en pilotfas i april månad för att sedan successivt trappas upp med ökade volymer fram till kvartal 1 2013.

– Panaxia har en lång erfarenhet inom distribution av läkemedel och det var de avgörande orsakerna till vårt val av transportör. Både Green Cargo Logistics och Apotek Hjärtat har ett grundmurat förtroende för Panaxia som logistikpartner, säger Pär Landin, regionchef på Green Cargo Logistics i Norrköping.