EVS får order från Jernbaneverket

Foto: EVS

Under 2011 fick Borlängeföretaget EVS förtroendet från norska Jernbaneverket Bane Energi att utföra ombyggnad av sjutton järnvägsomformare i Norge. EVS kommer nu även att leverera ny utrustning till ytterligare sju omformare vid huvudrevisioner på verkstad.

Ombyggnaderna startade redan under hösten 2011, och kommer att fortgå till 2014. EVS utför sedan flera år motsvarande ombyggnader på det svenska järnvägsnätet för Trafikverket.