Nu rivs spåren väster om Hallandsåstunneln

Gamla Båstad station. I och med Hallandsåstunnelns öppning rivs nu de gamla spåren väster om tunneln. Foto: Wikipedia/DHB

I samband med att trafiken släpptes på genom Hallandsåstunneln tog Industrispår AB över den gamla banan. Banan omfattar 16 kilometer spår samt bangården i Grevie.

Banan kommer att rivas och arbetet påbörjas i december. Allt material kommer i första hand gå till återanvändning.