Stora förseningar för tågtrafiken söder om Stockholm

Huddinge station, söder om Stockholm. Foto: Holger Ellgaard

Det är stora förseningar för tågtrafiken mellan Stockholm och Flemingsberg i båda riktningar. Detta berör både SL pendeltågstrafik samt fjärrtåg Stockholm-Eskilstuna/Nyköping/Hallsberg/Karlstad/Göteborg/Norrköping/Malmö och omvänt. Orsaken är ett signalfel i Huddinge, söder om Stockholm. Reparation pågår men prognos saknas när felet kan vara åtgärdat. Det rapporterar Trafikverket.