Låg punktlighet för tågtrafiken i oktober

Foto: Christer Wiik

Punktlighetsresultaten för person- och godstågen blev under oktober de lägsta under 2016. Punktligheten för oktober blev 88,5 procent för persontågen och 77,7 procent för godstågen. Punktligheten i oktober jämfört med september försämrades med 1,6 procentenheter för persontågen och med 0,7 procentenheter för godstågen. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Ofta är förseningarna på ett eller annat sätt relaterat till sträckor som håller på att rustas upp.

Främst är det lång- och medeldistanstågen som haft relativt låg punktlighet under månaden, och då främst tåg som trafikerat Västra Stambanan. Största anledningen till det är att de omfattande banarbeten där man rustar upp infrastrukturen på Västra stambanan, under månaden främst kontaktledningsarbeten på sträckan Moholm – Väring, har gett upphov till många enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar där tågen tyvärr ofta har försenats.

Övriga händelser som påverkat punktligheten. De händelser under oktober som mest påverkat punktligheten har i övrigt också ofta varit hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter på sträckor där infrastrukturen håller på att rustas upp. När det gäller stora, planerade banarbeten avser förseningen tiden utöver den anpassade tidtabellen. Här kan nämnas;

Hastighetsnedsättningar på Bohusbanan på sträckorna Ytterby – Uddevalla 1-25 okt, och Tanum – Munkedal 1-10 okt. Hastighetsnedsättningar på Viskadalsbanan på sträckorna Skene – Veddige och Herrljunga - Ljung. Hastighetsnedsättningar på Värmlandsbanan på grund av spårarbeten vid Väse och Skattkärr. Hastighetsnedsättningar på Västra Stambanan på grund av rälsbyte på sträckan Alingsås – Norsesund 14-17 okt. Hastighetsnedsättningar på Södra Stambanan på sträckan Hässleholm-Lund.

Av övriga enskilda händelser som påverkat punktligheten under oktober kan nämnas;

De utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan 12 november 2015.Urspårning av ett lok och en vagn vid Skinnskatteberg 27 okt.Källa: Trafikverket