Satelliter ska lära sig kontrollera tågen

Illustration av en Galileo-satellit. Bild: ESA

Trots att satellitpositionering används flitigt inom såväl flyget som sjöfarten förekommer det inte alls inom järnvägen. Anledningen är, enligt International Union of Railways, att positioneringsfunktionerna inte lever upp till järnvägens säkerhetsstandarder.

Men nu har ett europeiskt projekt startat som syftar till att visa att ett satellitbaserat tågkontrollsystem kan användas på lågtrafikerade järnvägar. På en 27 km lång sträcka mellan städerna Brasov och Zarnesti i Rumänien ska testet genomföras.

Projektet kallat Satloc löper 28 månader och koordineras av UIC.

Syftet är också att bevisa att ett system baserat på Galileo-satelliter kan positionera tåg och bestämma deras hastighet i enlighet med gällande tågkontroll- och tågstyrningsapplikationer. Man vill även utvärdera den ekonomiska nyttan av ett sådant system på ”lätt” trafikerade sträckor, som enligt UIC utgör 40 procent av Europas järnvägar.

Projektet finansieras av EU-kommissionen och lanserades officiellt i januari.