Halvtimmestrafik Halmstad – Helsingborg

Foto: Hallandstrafiken

Tunneln genom Hallandsås är nu färdig och den 13 december startar trafiken. Tunnelbygget ingår i satsningen att Västkustbanan mellan Göteborg och Lund ska bli dubbelspårig. När tunnlarna är klara kan fler tåg passera på sträckan förbi åsen, vilket gör att pendlingsmöjligheterna med tåg förbättras i regionen.

Tunneln möjliggör många efterlängtade förändringar på tågsträckan. Den 14 december förlängs Pågatågslinjen från Helsingborg till Halmstad via Båstad och Laholm, med 7 nya turer om dagen i vardera riktning under pendlingstider. Tillsammans med befintliga Öresundståg skapas då halvtimmestrafik mellan Halmstad och Helsingborg under morgon och eftermiddag på vardagar, med totalt 26 avgångar per dag. Det innebär dubbelt så många avgångar under pendlingstider via Hallandsåstunneln från 14 december. 

När tågen går igenom tunneln blir också restiden kortare, den totala restiden mellan Göteborg och Malmö kortas med 15 minuter. Restiden mellan Halmstad och Helsingborg blir drygt 50 minuter, mellan Laholm och Ängelholm 18 minuter och mellan Laholm och Helsingborg ca 40 minuter, vilket ger goda möjligheter för arbets- och studiependling. Fler turer, kortare restid och bra anslutning mellan Pågatåg och Öresundståg bidrar till bättre kommunikation och pendlingsmöjligheter mellan Halland och Skåne.