Citybanan i samarbete med kyrkor

Foto: Trafikverket

En ny modell för byggprojekt i närheten av känslig kulturmiljö. Det är resultatet av ett sjuårigt samarbete mellan Trafikverkets projekt Citybanan i Stockholm och Svenska kyrkan.

Stora utmaningar mötte Trafikverket när Citybanans järnvägstunnlar skulle byggas direkt under Stockholms historiska centrum. Lösningar och erfarenheter har nu samlats i en modell för framtida bruk.

Modellen beskriver täta kontroller i direkt närhet till känsliga byggnader och hur eventuella händelser ska hanteras. I modellen ingår också kontrollprogram för enskilda byggnader, regelbundna besiktningar och specifika skyddsåtgärder för känsliga objekt.

– Det har varit en intensiv och lärorik tid, säger Kjell-Åke Averstad, Citybanans projektchef. Vi har skapat förståelse och förtroende mellan oss och Svenska kyrkan och den modell vi har arbetat fram kommer att kunna användas av liknande projekt i framtiden.

Under Citybanans byggtid monterades höga byggnadsställningar framför altaruppsatserna i Maria Magdalena kyrka och Gustaf Vasa kyrka. Via dem utförde konservatorer förebyggande åtgärder och kontrollerade påverkan från Citybanans arbeten. För Svenska kyrkans del ledde det till helt ny kunskap, bland annat om altaret i Gustaf Vasa kyrka eftersom det kunde undersökas på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Byggställningarna täcktes av screentryck med exakta avbildningar av de skymda altarna för att aktiviteterna i kyrkorummet skulle kunna pågå som vanligt.

Även Svenska kyrkan beskriver samarbetet som lyckat.

– Jag är mycket glad att kunna konstatera att vårt samarbete har fungerat väl, säger Eva Brunne, biskop i Stockholms stift. Projektet har funnits i mina tankar och böner. Tack vare Trafikverkets omsorg och ansvar är kyrkorna och inventarierna i gott skick och framför allt har all verksamhet i kyrkorna kunnat upprätthållas under hela byggperioden.

– Nu tar vi med oss lärdomar och erfarenheter till en handbok för Svenska kyrkans egna nationella riktlinjer för kommande komplicerade infrastrukturprojekt i känsliga kulturmiljöer. Med största sannolikhet blir det mer av den sorten i framtiden.

Det var i juni 2008 som Svenska kyrkan och Banverket (nu Trafikverket) tecknade avtal med målet att Citybanan skulle byggas på utsatt tid – utan att orsaka skador på de fem kyrkorna längs tunnelns sträckning: Sankta Maria Magdalena, Sankta Clara, Adolf Fredrik, Gustaf Vasa och Sankt Matteus.