Dallas-Houston med höghastighetståg

Tågstation i Dallas. Foto: Gaberlunzi/Wikimedia Commons

Ett privat företag, Texas Central Railway (TCR), planerar att bygga en höghastighetståglinje mellan städerna Dallas och Houston i Texas, USA. Med höghastighetståg skulle resan mellan de två miljonstäderna ta bara 90 minuter. Sträckan är 386 kilometer.

Första spadtaget till projektet togs i januari i år i Fresno och man räknar med att det kommer att ta fyra år att bygga klart banan.

Höghastighetståg kommer att rulla på en egen bana, skild från andra järnvägar.