Ny järnvägspendel mellan Göteborg och Katrineholm

SCT Transports VD Svante Altås och APM Terminals VD Henrik Kristensen tillsammans med Ann-Sofie Vadström, Caroline Nilsson och Hans Gutsch på APM Terminals. Foto: APM Terminals

Två av Sveriges ledande logistiknav binds samman när APM Terminals, i samarbete med operatören SCT Transport, startar en ny järnvägspendel mellan containerterminalen i Göteborg och Katrineholm för vidare transport till Norrköping. Första turen med den nya pendeln lämnar Göteborg den 16 november.

 -  Katrineholm är en viktig knutpunkt för att nå det stora logistiknavet i Norrköping. Här lastas och lossas allt från skogsprodukter till konfektion och elartiklar för vidare transport till och från industrin och detaljhandeln i regionen. Jag ser en stor potential för företag i området att skapa effektiva transporter tack vare den nya pendeln, säger Svante Altås, VD för logistikföretaget SCT Transport.

Tidigare har SCT Transport kört containergods på järnvägen till Hallsberg och vidare på lastbil till Norrköping. Med en daglig pendel mellan Katrineholm och Göteborg kan sträckan på vägarna minskas betydligt.

-  Det här gynnar förstås kunderna rent prismässigt. Dessutom är det bra ur miljösynpunkt - ett tåg kan ta lika många containrar som ryms på drygt 40 lastbilar. Men framför allt kan vi öka kapaciteten och leverera godset snabbare och mer pålitligt när det går på järnväg, säger Svante Altås.

Intresset för att transportera containrar på järnväg ökar hela tiden och idag står järnvägstransporterna för 50 procent av containertrafiken till och från APM Terminals i Göteborg.

- Med tillräckligt stora volymer finns det klara ekonomiska och miljömässiga fördelar med att välja järnvägen. På vår järnvägsharpa har vi ökat kapaciteten med 50 procent det senaste året och vi räknar med att öka järnvägsvolymerna ytterligare de kommande åren, konstaterar Hans Gutsch, affärsutvecklare på APM Terminals.

Katrineholmspendeln kommer att gå dagligen och är den 26:e pendeln som startar från APM Terminals. Det är också den första nya pendeln sedan APM Terminals stod klar med sina investeringar i somras. Idag kan terminalen ta emot 750 meter långa tåg på sex spår och med nya järnvägskranar som lastar och lossar godset effektivt.