Näringslivets Transportråd riktar kritik mot Närings-departementet

Foto: Green Cargo

I en gemensam skrivelse från Näringslivets Transportråd, Branschföreningen Tågoperatörerna, Skogsindustrierna, Jernkontoret och Transportindustriförbundet till Närinsdepartementet.

I skrivelsen har organisationerna lämnat synpunkter på Trafikverkets lämnade underlag angående möjliga neddragningar av anslagen för drift och underhåll, bärighet och tjälsäkring, och trimningsåtgärder i budgeten för 2016 och 2017. 

Läs mer: www.transportrad.se/aktuellt/ang-kostnadsminskningar-i-budgetpropositionen