Ringeriksbanan blir bana-väg-projekt

Norska Ringeriksbanan skall planläggas som ett bana-väg-projekt. Illustration: Jernbaneverket/Statens Vegvesen

Det norska järnvägsprojektet Ringeriksbanan, mellan Sandvika i Bærum och Hønefoss i Ringerike, ska bli ett samarbetsprojekt mellan Jernbaneverket och Statens Vegvesen, då det sistnämnda verket vill passa på att bygga en vägetapp längs järnvägssträckningen.

Ringeriksbanan innebär en förstärkning eller snarare förlängning av Bergensbanan, då denna bana officiellt sträcker sig från Bergen till Hønefoss, nordväst om Oslo. När Ringeriksbanan är klar kommer det innebära en förkortad tågrestid mellan Norges två största städer på cirka 50 minuter. Nu vill alltså Statens Vegvesen dra nytta av järnvägsprojektet genom att passa på att bygga ut Europaväg 16 till en fyrfältig motorväg mellan Skaret och Hønefoss, i samma transportkorridor som järnvägen.  Det har nu, enligt Jernbaneverket, skapats en gemensam projektorganisation de två transportmyndigheterna emellan.