Railpool beställer Traxx-lok till Skandinavien

Leveranserna av Traxx AC Last Mile inleds hösten 2016. Foto: Bombardier

Bombardier har fått en order från leasingföretaget Railpool på 18 lok, bland annat för godstrafik i de skandinaviska länderna. Beställningen är värd cirka 75 miljoner euro.

Railpool har beställt fem Bombardier Traxx Last Mile för trafik i Skandinavien. Det eldrivna loket är en världsunik konstruktion och är försett med kraftfulla batterier och en liten dieselmotor. Därmed krävs inte dieseldrivna växellok för de sista sträckorna in på industrispår, terminaler eller hamnar, som i regel inte är elektrifierade. Besparingarna blir ansenliga både vad gäller miljö och kostnader.

Traxx Last Mile kan trafikera icke elektrifierade sträckor i upp till åtta timmar och har tillräcklig dragkraft för att klara stigningar på flera kilometer. Loken är fullt utrustade för drift i nordisk vinterklimat.Ordern från Railpool omfattar även 13 fem Bombardier Traxx Last Mile Multi-System (MS) för internationell godstrafik i sex länder i Västeuropa.