Railpools TRAXX-lok utrustas med ETCS Baseline 3   

Ett TRAXX MS-lok från Railpool färdas nära Safenwil i Schweiz. Foto: Marcel von Eupen -Railpool

Tillverkaren av mobilitetslösningar Bombardier Transportation och dess kund Railpool, ett av Europas ledande leasingföretag för järnvägsfordon, meddelade nyligen att företagen har undertecknat ett kontrakt om uppgradering av 73 stycken Railpool-lok av typ TRAXX MS2 med styrsystemet European Train Control System (ETCS) Baseline 3.

Denna nya ETCS-standard har följande fördelar:

• Ökad säkerhet genom en förbättrad bromskurvmodell och bättre information för tågföraren vid plankorsningar
• En ny standard som kallas Limited Supervision, som helt ersätter de nationella säkerhetssystemen med ETCS och medför relativt låga infrastrukturkostnader
•  Upptäckande av tågens lägesändringar och ökad säkerhet för parkerade lok

Lokomotiven kommer att utrustas successivt med det nya systemet. Konverteringen börjar med 39 fordon i Nederländerna..

Mer än 2300 TRAXX-lok har sålts under de senaste 20 åren. Lokomotiven, som idag är bruk uppnår en total årlig körsträcka på 300 miljoner kilometer. Loken har därmed rest runt jorden 7500 gånger under dessa 20 år. Dessutom är de godkända för drift i 20 länder runt om i världen.

MS står för Multisystem, vilket innebär att ett elektriskt lok som kan bedrivas på växelströms- och likströmssystem, vilket ofta är nödvändigt för gränsöverskridande drift.