Ökad punktlighet på Värmlandsbanan

Arvika station. Foto: Johannes1979

Tåg som planeras in med kort varsel, kommer inte att få köra under högtrafik. Det är första steget i en rad åtgärder för att öka punktligheten på Värmlandsbanan. Fyra nya mötesstationer, utbyggnad av stationen i Karlstad och trädfällning längs järnvägen är åtgärder som genomförs på längre sikt för att minska störningarna och öka punktligheten.

Värmlandsbanan, som sträcker sig mellan Laxå och gränspassagen mot Norge vid Charlottenberg, är en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar.

– Punktligheten på banan har under flera år varit låg, säger Håkan Wennerström, regiondirektör för Trafikverket. Det här drabbar många av de resenärer som arbetspendlar på sträckan.

Framöver kommer tillfälliga tågtransporter få mindre plats i spåren på tider då arbetspendlingen är som störst. Dessa begränsningar gäller transporter som inte finns med i Trafikverkets tågplan och där tågbolaget inte på förväg ansökt om att trafikera sträckorna.

För att undvika oförutsedda stopp i tågtrafiken, avverkar Trafikverket träd som riskerar att falla över spår och kontaktledningar. I november startar arbetet för sträckan mellan Laxå och Degerfors och arbetet fortsätter sedan fram till Karlstad under 2016 och 2017.

Fram till år 2025 bygger Trafikverket nya mötesstationer i Väse, Pråmkanalen, Välsviken och Brunsberg. Detta ger tågen fler tillfällen att mötas på den enkelspåriga banan. Dessutom kommer stationen i Karlstad ska byggas om så att kapaciteten på Värmlandsbanan på sikt kan öka.

Andra åtgärder är tydligare skyltning för resenärerna på Kristinehamn station och installation av en kamera på stationen i Karlstad som skall hjälpa trafikledarnas i deras arbete.