Japan kan finansiera Indiens första höghastighetståg

Japanska Shinkansen-tåg. Foto: Wikimedia Commons

Japan har enligt uppgift erbjudit sig att finansiera Indiens första höghastighetsnät mellan städerna Ahmedabad och Mumbai, en sträcka på 505 kilometer. Finansieringen har formen av ett lån. Lånet ska täcka 80 procent av projektkostnaden på 15 miljarder dollar och kommer att beviljas med en ränta så låg som 1 procent, förutsatt att Indien förbinder sig att köpa 30 procent av ”nödvändig utrustning” från japanska företag. Med ”nödvändig utrustning” avses lok och vagnar.

Enligt en japansk förstudie av den planerade sträckan kommer höghastighetståg att förkorta restiden mellan de båda städerna från sju till två timmar. Tågen förväntas köra i hastigheter mellan 300 och 350 kilometer i timmen.