Trädsäkring i Herrljunga

Herrljunga station. Foto: Wikipedia

Trädsäkringen innebär att man tar ner eller beskär träd som kan falla över järnväg eller kontaktledningar. Trädsäkringen i Herrljunga utförs av Trafikverket, i samarbete med Herrljunga kommun. Man skapar här så kallade skötselgator, som sträcker sig 20 meter på var sida om spåret.