Jernhusen säljer järnvägsstationer

Järnvägsfastighetsbolaget Jernhusen meddelar att man vill sälja ut stationsfastigheterna i Vännäs och Herrljunga, i Västerbotten respektive Västergötland.

- Vi tycker att lokala aktörer har bättre förutsättningar än oss att utveckla stationeerna. Det är bättre att stationerna utvecklas och används av kommunerna eller företag från det lokala näringslivet som har bättre förutsättningar på orten än vad vi har, säger Mattias Victorin, affärsansvarig på Jernhusen.

Försäljningen sker genom anbud för alla som är intresserade av att köpa respektive station.