”Inget avtalsbrott bakom tågstoppet”

Robert Röder, vd på Strukton Rail. Foto: Strukton Rail

Järnvägsaktören Strukton Rail tillbakavisar att företaget skulle ha gjort sig skyldiga till avtalsbrott i samband med det omfattande tågstoppet på Västra  stambanan i september. Även Trafikverket tillbakavisar påståendet.

I en artikel i Göteborgs-Posten den 22 oktober öppnar chefen för Trafikverket Investering Distrikt Väst för skadeståndskrav mot Strukton Rail med anledning av ett omfattande tågstopp i september. Trafikverket stoppade då tågtrafiken på ett spår mellan Göteborg och Alingsås sedan ett rälsbrott hade uppstått i nylagd räls. Den påföljande utredningen slog fast att det inte fanns något materialfel på rälsen.

Under Strukton Rails arbete i juni med att lägga de nya spåren, upptäckte personal vid kapning av räls att materialet betedde sig på ett oväntat sätt. Man gjorde då en bedömning av materialets kondition, med slutsatsen att det inte innehöll några brister. I samband med rälsbrottet i september meddelades Trafikverket om iakttagelserna som gjorts under spårarbetet. Vid Trafikverkets analyser under avstängningen i september konstaterades på samma sätt att materialet inte innehöll några brister.

– Vår personal gjorde en riktig bedömning i samband med rälsbygget, och vi har inte brustit i förhållande till vårt avtal med Trafikverket. Man kan alltid önska mer och tätare information men vår hantering vid iakttagelserna i juni följer gällande rutiner, säger Robert Röder, vd på Strukton Rail.

– När rälsbrottet uppstod i september var det naturligt att informera Trafikverket om våra iakttagelser under bygget av rälsen. Men vår information skulle inte ha kunnat förhindra den utredning som Trafikverket kände sig tvingade att genomföra i september. Därför blir det fel att lasta Strukton Rail för trafikstoppet, säger Robert Röder.

Strukton Rail är Sveriges näst största järnvägsentreprenör och utför en stor mängd projekt och underhållsarbeten på uppdrag av Trafikverket.

– Vi har ett gott samarbete med Trafikverket. Tillsammans arbetar vi ständigt för att förbättra järnvägen, för att den ska bli till största nytta för tågresenärerna och samhället, säger Robert Röder.