Inga investeringar i Västra stambanan fram till 2033

Västra stambanan har sedan länge haft kapacitetsbrist. Foto: Skaraborgs kommunalförbund

Trafikverket föreslår inga större investeringar på Västra stambanan fram till 2033. Samtidigt är trenden tydlig – allt fler väljer tåget för sina resor och godstransporter och ska Västra götalandsregionen nå sina kollektivtrafikmål måste järnvägsutbyggnaden följa med.

Blir Trafikverkets förslag till nationell plan också regeringens beslut innebär det att järnvägsförbindelsen mellan Sveriges två största städer inte kommer ha någon avgörande förstärkning av kapaciteten på en tidsperiod av 25-30 år.

– Det har inte Sverige varken tid eller råd med! menar Västra stambanegruppen i sitt remissvar till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), berättar Bengt Sjöberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Töreboda och tillika ledamot ordförande för Västra stambanegruppen.

Västra stambanan har sedan alltså länge haft kapacitetsbrist. Trafikverkets utredning från 2015 pekar ut att den enskilt viktigaste åtgärden skulle vara att reinvestera i två extra spår mellan Göteborg och Alingsås.

– Därför är vi mer än förvånade att förslaget på infrastrukturinvesteringar fram till 2033 inte innehåller kraftfulla åtgärder i infarterna till Stockholm såväl som Göteborg. Att standarden på denna viktiga länk mellan landets två största arbetsmarknadsregioner år efter år försämras, utan att ett krafttag tas för att utveckla är milt uttryckt förvånande, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde.

De 15 kommuner och två kommunalförbund som ingår i Västra stambanegruppen vill nu att regeringen, Trafikverket, näringslivet samt nuvarande och framtida resenärer, enas i en gemensam målbild för Västra stambanan.

– Vi behöver i närtid få till en standard som klarar 250 km/h för persontrafiken och 750 meter långa godståg, menar Katarina Jonsson. Den målsättningen gör att tågoperatörerna på Västra stambanan kan leverera persontransporter mellan Stockholm – Göteborg på 2:30. Och korta restiden Skaraborg – Göteborg med mellan 20-30 minuter.

Gruppen arbetar nära företag och näringslivsorganisationer. Många företag driver hårt sitt miljöarbete för att minska sina klimatavtryck. Dess värre stöter de snabbt på svårigheter när det kommer till att köpa transporter för gods via järnväg. Kapacitetsbristen ner mot Göteborgs hamn är påfallande för många av företagen, som därför tvingas fortsätta med lastbilstransporter.

Falköpings tågpendel för godstransporter till Göteborgs hamn ökade med 27 procent 2021. Hamnen berättar att över 60 procent av containergodset tar numera tåget in eller ut ur hamnen på landsidan. Det är nivåer som få andra internationella storhamnar når upp till. Intresset för transporter på järnvägen ökar när lastbilsbranschen brottas med ökade dieselpriser och den chaufförsbrist som blivit allt tydligare under pandemin.