Spårvagns-städerna arrangerar höstmöte

Spårvagn i Norrköping. Foto: Christer Wiik

Nu har anmälan öppnat till Spårvagnsstädernas andra höstseminarium i Norrköping, den 27 november. Seminariet kommer att ha inriktning mot de mer tekniska frågorna, för att komplettera det finansieringsseminarium som arrangerades i Malmö i slutet av september.

Klara programpunkter är bland annat information om det standardiseringsarbete som pågår inom SIS och hur arbete sker med cykelanpassning i samband med nybyggnad av spårväg..

Efter själva seminariet, kommer Spårvagnsstädernas styrelse att sammanträda. Sista dag att anmäla sig är 19/11. Evenemanget är endast öppet för medlemmar samt associerade medlemmar. Läs mer på sparvagnsstaderna.se