Snart dags för Spårvagnsstädernas höstseminarium

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. På bilden: spårvägen i Norrköping. Foto: Christer Wiik

Nu påminner Spårvagnsstäderna om sitt höstseminarium den 17 november i Stockholm. Temat kommer vara tillgänglig design, med fokus hur designprocessen går till med särskilda inspel från spårvägarna i Århus och Lund. Sista anmälningsdag är 10:e november.

Tillgänglighet för människor med olika sorter av funktionsvarianter är en av spårvägens stora tillgångar. Rätt designad gör spårvägen det lättare för exempelvis människor med synnedsättning, rörelsehinder eller någon som har mycket bagage eller barnvagn att resa i kollektivtrafiken. Men hur går det till praktiken att designa en tillgänglig spårväg? Var behöver fokus ligga? Vilka fallgropar finns det? Hur kan estetiskt tilltalande design kombineras med spårvägens behov av att kommuniceras i gaturrummet till alla resenärer?
På Spårvagnsstädernas höstseminarium kommer man bland annat att få lyssna på erfarenheter från Holscher design och IDOM, två företag som varit involverade i designprocessen för spårvägen i Århus respektive Lund.

Det ges även inspel från passagerarorganisationer som är drivande inom tillgänglighetsanpassning och eftersom arrangemanget är i Stockholm kommer det också deltagarna att få veta vad som är nytt på spårvägsfronten i Stockholm.

Läs mer: www.sparvagnsstaderna.se