Samråd om Spårväg syd

Spårkorridor för Spårväg syd. Karta: SLL

Nu pågår ett samråd om Spårväg syd, en möjlig framtida spårväg på den södra sidan av Stockholm. Fram till den 15 november har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, SLL, utreder just nu Spårväg syd, som är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö, och passera knutpunkter som Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Om spårvägen blir verklighet kommer det att gå lättare att resa mellan expansiva områden i södra Stockholm, och smidigt att byta mellan spårvagn, buss, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg. Dessutom planerar Huddinge kommun och Stockholms stad att bygga nya bostäder och arbetsplatser i spårvägens närhet.

Den 16 oktober-15 november genomförs ett samråd om Spårväg syd. Vi tar nu in synpunkter från privatpersoner, företag, organisationer och föreningar som på olika sätt berörs av spårvägen. De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att vara ett viktigt underlag för politiska beslut om arbetet med Spårväg syd ska fortsätta eller inte.

Vi vill gärna veta vad du tycker! Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Under Bilagor till höger kan du läsa och ladda ner samrådshandlingarna: lokaliseringsutredning, gestaltningsavsikter, social konsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning.

Här pågår öppet hus med utställning:Flemingsberg, måndag 2 november klockan 15-20Södertörns högskola, Foaje 5 (foajéplanet ovanför Aulan)Alfred Nobels Allé 7

Skärholmen, onsdag 4 november klockan 15-20Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2