Nu planeras för nya bostäder i Kungens kurva

Planerat stråk för Spårväg syd mellan Älvsjö och Flemingsberg via Kungens kurva. Karta: SLL

KF Fastigheter (KFF) har undertecknat ett intentionsavtal med Huddinge kommun om att gå vidare med undersökningar för bostäder i Kungens kurva-området. En tidig bedömning är att det kan byggas cirka 4 200 lägenheter med kompletterande service i området, som gränsar mot bland annat IKEA, Gömmarens naturreservat och Heron City. En förutsättning för projektet är dock att Spårväg syd realiseras.

Kungens Kurva i Huddinge kommun är angiven som regional stadskärna i landstingets ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen”, det vill säga ett område som ligger utanför city men som ska avlasta city med kontor, bostäder och kommunikationer. Kommunen arbetar dessutom med en fördjupad översiktsplan för den fortsatta utvecklingen av Kungens kurva, i vilken bostäder kommer att  få en central roll. Det planeras även för betydande infrastruktursatsningar i kommunen med bland annat Spårväg syd och Förbifart Stockholm.

- Det känns både viktigt och spännande att få var delaktig i att utveckla södra delen av Stockholmsregionen med bostäder åt 10 000 personer i en tid då bostadsbristen breder ut sig. Vår fastighet i Kungens kurva har mycket goda förutsättningar för att utvecklas till en levande och dynamisk stadsdel. Här finns närhet till natur, handel, kultur och infrastruktur, säger Helena Liljedahl, vd på KF Fastigheter.

- Bostäder i Kungens kurva är något vi verkat för länge. Vi ser det som ett viktigt och spännande projekt som bidrar till att utveckla stadskvaliteter i området som idag är Skandinaviens största handelsplats. Huddinge drar ett tungt lass för bostadsbyggandet i regionen. För att klara utvecklingen i Kungens kurva, Flemingsberg och andra expansiva delar i kommunen är det nödvändigt att Spårväg syd snarast möjligt kommer på plats, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Spårväg syd är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen passerar bland annat Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Studien har lyfts in i Sverigeförhandlingen. Den 13 februari fattar kommunfullmäktige i Huddinge kommun beslut om intentionsavtalet för den nya stadsdelen vilket även innebär startskottet för planprogrammet.

 

Visionsbild bostäder i Kungens kurva. Bild: KF Fastigheter