Ny ägare till stationen i Öxnered

Stationshuset i Öxnerud. Foto: Wikipedia

Jernhusen har sålt järnvägsstationen i Öxnered till Nahro Keryo, som idag är hyresgäst på stationen med Järnvägspizzerian.

Jernhusen vill att mindre stationer ska ha samma möjlighet att utvecklas som stationer på större orter. En lokal aktör har ofta fler intressen på orten och ser fler mervärden i att äga stationen.

- I Öxnered anser vi att en lokal ägare har bättre förutsättningar att utveckla stationen för framtida behov. Nahro Keryo har som hyresgäst bidragit till en positiv upplevelse för resenärerna genom att aktivt engagera sig i stationens inre och yttre miljö, säger Anna Nygren, affärsansvarig på Jernhusen.

Jernhusen blir kvar som hyresgäst på stationen och hanterar skötseln av väntsalen.