Stationen i Langeskov återinvigd

Foto: Alex Tran

Häromdagen återinvigdes stationen i Langeskov på Fyn i Danmark av transport- och byggminister Hans Christian Schmidt.

– Det har varit en lång och hård kamp för att återinviga stationen men nu har det lyckats. Jag hoppas att alla ortsbor välkomnar den nya stationen och framför allt kommer att använda tåget, säger Hans Christian Schmidt i ett pressmeddelande från Banedanmark.

Såväl regionala tåg som pendeltåg kommer att stanna vid Langeskov. Den nya Langeskov-stationen består av två 250 meter långa plattformar. Varje plattform är utrustad med ett väntrum, bänkar, elektronisk passagerarinformation, biljett, resekortsskannrar, med mera, i enlighet med DSB standard för utformning av stationer.

Folketinget har beviljat 64 miljoner bara till stationen. Till kommer vägar, parkeringsplatser med mera som bekostas av Kirteminde kommun.