Smidigare tågtrafik på gång i EU

En av de stora järnvägsknutpunkterna i Europa, Hauptbahnhof Berlin. Foto: Christer Wiik

Europaparlamentariker Jens Nilsson (S) välkomnar att EU:s transport- och infrastrukturministrar nu nått en överenskommelse i frågan om det fjärde järnvägspaketet. Det av kommissionen föreslagna fjärde järnvägspaketet, som presenterades 2013, syftar till att skapa en inre järnvägsmarknad i EU.

Paketet har varit föremål för segdragna förhandlingar bland medlemsstaterna, där de delar som innebär konkurrensutsättning av nationella järnvägssträckor varit extra känsliga. Att medlemsstaterna nu enats om en linje innebär att förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet kan inledas för att söka nå en kompromiss.

- Medlemsstaternas överenskommelse är ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kommer paketet, när det väl är på plats, underlätta för tågbolag att vara verksamma i flera medlemsstater vilket främjar tågresandet i hela EU, säger Socialdemokraternas europaparlamentariker Jens Nilsson, ledamot i transportutskottet.

Medlemsstaternas uppgörelse innebär bland annat att det införs skarpare regler om att infrastrukturförvaltarna ska agera på ett icke-diskriminerande sätt, till exempel genom att krav ställs på finansiell transparens mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag.

- Att tydligare separera infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag är viktigt för att undvika orättvis konkurrens och säkerställer att skattepengar som ska gå till underhåll och nybyggen av järnväg inte används för att subventionera trafik, avslutar Jens Nilsson.

Förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet som nu vidtar beräknas pågå fram till nästa sommar. Sedan tidigare har en överenskommelse nåtts mellan institutionerna gällande den delen av paketet som berör tekniska standarder och ömsesidigt erkännande.