Jernhusen säljer av fastighet vid pendeltågsstation

Det aktuella fastighetsområdet kring station Årstaberg. Karta: Jernhusen

Tomten som Jernhusen nu säljer till Familjebostäder blir del av en större satsning på 220 hyreslägenheter i ett kollektivtrafiknära läge. Fastigheten i Årstaberg är den första i stockholmsområdet som Jernhusen säljer i syfte att frigöra kollektivtrafiknära mark för bostadsbyggande.

- Jernhusens uppdrag är att bidra till att fler väljer att åka kollektivt. Att möjliggöra regionförstoring, förtätning och nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen medverkar till detta, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusens.

Fastigheten Årsta 1:7 intill Årstabergs pendeltågsstation har hittills nyttjats som etableringsyta för Citybaneprojektet och lagerverksamhet. Jernhusen väljer att sälja fastigheten eftersom utveckling av bostäder inte ingår i kärnverksamheten