Trafikverket drar igång informationsturné i Västsverige om höghastighetsjärnväg

Utredningskorridoren för höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås. Karta: Trafikverket

Trafikverket bjuder in till öppet hus längs sträckan som berörs av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Här kan allmänheten få aktuell information, ställa frågor och lämna synpunkter.

Trafikverket planerar en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås. Den nya järnvägen skapar möjlighet för snabbare resor mellan Göteborg och Stockholm, förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och knyter Västsveriges två största städer närmare varandra.

Nu vill Trafikverket berätta hur långt vi kommit i arbetet och bjuder därför in alla intresserade till ett flertal informationstillfällen på olika platser. Det är en del av det samråd som pågår under planeringen av den nya höghastighetsjärnvägen och ett tillfälle att träffa oss som arbetar med Trafikverkets utredningar.

Här träffas Trafikverket:

  • 28 september: Mölnlycke, Hulebäcksgymnasiets matsal, kl. 16.00–20.00. Fokus på delarna Almedal-Mölnlycke och Mölnlycke-Bollebygd.
  • 29 september: Rävlanda, Rävlanda föreningsgård, kl. 16.00–20.00. Fokus på delen Mölnlycke-Bollebygd.
  • 30 september: Landvetter flygplats, terminalen, kl. 16.00–20.00. Fokus på delen Mölnlycke-Bollebygd.
  • 1 oktober: Bollebygd, Bollebygdskolans matsal, kl. 16.30–20.00. Fokus på delarna Mölnlycke-Bollebygd och Bollebygd-Borås.
  • 5 oktober: Mölndal, utställningslokalen Brogatan 7, kl. 16.00–19.00. Fokus på delen Almedal-Mölnlycke.
  • 8 oktober: Borås, Orangeriet, kl. 17.00–20.00. Fokus på delen Bollebygd-Borås.  
  • 19 oktober: Göteborg, Älvrummet, kl. kl. 16.00–19.00. Fokus på delen Almedal-Mölnlycke.

 

Det här kommer Trafikverket att visa:

  • Almedal-Mölnlycke: Här pågår en lokaliseringsutredning för att komma fram till inom vilken korridor den nya järnvägen ska gå. Trafikverket kommer bland annat visa en detaljerad karta över utredningsområdet.
  • Mölnlycke-Bollebygd: Här arbetar Trafikverket med en järnvägsplan där vi ska bestämma exakt var den nya järnvägen ska gå inom en korridor som beslutades 2007. Verket kommer bland annat att visa en karta över utredningskorridoren med en möjlig spårlinje.
  • Bollebygd-Borås: Här pågår en lokaliseringsutredning för att komma fram till inom vilken korridor den nya järnvägen ska gå. Trafikverket kommer bland annat visa en detaljerad karta över utredningsområdet som visar olika typer av intresseområden som kommit fram under arbetet.