Fortsatt stopp på Västra stambanan

Ett av spåren är fortfarande avstängt för trafik på Västra stambanan, sträckan Alingsås - Göteborg. Trafiken kommer att vara påverkad under helgen 25-27 september.

Trafikstoppet gjordes av säkerhetsskäl då ett rälsbrott uppstått i ny räls. Trafikstoppet leder till inställda tåg, längre restid och spårändringar på sträckan.

Trafikverket inväntar verifierat resultat av ultraljudsundersökningen som gjordes natten 22-23 september samt materialanalys av rälsen. Samtidigt kontrolleras ett stort antal svetspunkter i spåret.

Det är först när samtliga analyser är klara som Trafikverket kan fatta beslut om åtgärder behöver genomföras och i så fall vilka. Analysresultaten kom in sent under torsdag kväll, men tolkning av dessa är inte klara förrän tidigast under fredag eftermiddag.

Oavsett analysresultaten kommer trafiken att vara påverkad under helgen 25-27 september. Man arbetar utifrån beredskaps- och störningsplaner, på förhand framtagna tillsammans med tågföretagen. Trafikverket tar även hänsyn till specifika omständigheter såsom till exempel pendeltrafik och Bokmässa.

Rälsbrottet skedde vid en svetsskarv. Brottets utseende avviker från det normala. Under arbetet med sommarens spårbyte på samma sträcka uppvisades en annan avvikelse vid kapning av räls. Dessa två händelser kan vara en indikation på materialfel, men det kan också handla om någon annan typ av fel.