”Det krävs krafttag för att säkerställa ett öppet och fungerande Skåne”

Pågatåg i Skåne. Foto: Skånetrafiken

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande och Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, båda representanter från Region Skåne, har tillskrivit infrastrukturminister Anna Johansson (S). I brevet lyfter de behovet av förstärkt underhåll för det skånska järnvägsnätet, förbättrad trafikinformation samt åtgärder för att minska konsekvenser av störningar.

Signal- och växelfel, slitna elledningar och brist på information är återkommande problem i den skånska tågtrafiken som orsakar förseningar och inställda tåg. Skåne har idag lika mycket störningstimmar som både SL och Västtrafiks pendlingssystem tillsammans.

Punktligheten för ankomst till storstad ligger för Malmö sju respektive fem procentenheter lägre än Stockholm och Göteborg. Under augusti och september har situationen ställts på sin spets med flera stora störningar som slagit ut hela trafikdygn.

– Vi har höga målsättningar för Skåne och förbättringar av infrastrukturen gynnar hela Sverige. Vi vill nu uppmärksamma regeringen på att detta är ett allvarligt problem som kräver skyndsamma konkreta åtgärder, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Idag reser cirka 250 000 kunder dagligen i Region Skånes kollektivtrafiksystem, varav cirka 150 000 inom tågtrafiken. Då Skåne med Själland och grannlän består av flera befolkningskärnor utgör den unikt sammanhängande tågtrafiken en viktig förutsättning för bostads- och arbetsmarknaden, såväl som för regional och nationell tillväxt. Skånes trafiksystem berör totalt 3,8 miljoner människor i Öresundsregionen och är Sveriges näst största tågtrafikkollektivsystem.

– Störningarna i det skånska järnvägsnätet får orimliga verkningar för våra resenärer. De ska kunna lita på att de kommer till jobbet i tid eller hem till väntande barn. Störningarna påverkar godstransporter till hela Sverige och försvagar arbetsmarknaden, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Region Skåne arbetar kontinuerligt med att ta fram åtgärder för att minska restider, förbättra komfort och utveckla servicefunktioner. Bland annat ska ett nytt samarbetsavtal slutas med den danska sidan där ansvar, uppföljning och befogenheter klargörs tydligare. Ett nytt upplägg för att säkra ersättningstrafik är också på väg.

– Vi arbetar intensivt med förbättringar, men det är helt avgörande att Trafikverket gör detsamma. Det är oacceptabelt att vi får ta konsekvenserna av de omfattande infrastrukturella störningarna som beror på eftersatt underhåll. Vi förutsätter att regeringen prioriterar att lösa detta, säger Stefan Svalö (S).