Spårvagnsstäderna arrangerar seminarium

Foto: Christer Wiik

Den 30 september arrangerar Spårvagnsstäderna ett halvdagsseminarium i Malmö om vilka möjligheter det finns för kommuner, kollektivtrafikmyndigheter och andra organisationer att söka medfinansiering från EU för projekt som rör spårväg och stadsutveckling. Medverkar gör bland andra Sandra Swede och Maria Korner Westin från Avdelningen för regional utveckling i Region Skåne samt Ulrika Lagergren från Malmö stad.

Tid:Onsdag 30 september 2015, 12:00 - 16:00

Plats:Hörsalen, Teknikens- och sjöfartens Hus, Malmöhusvägen, Malmö