Green Cargo stärker ledningsgruppen

Sohana Josefsson, 41, tar plats i Green Cargos ledning. Foto: Green Cargo

Sohana Josefsson blir ny marknads- och kommunikationsdirektör i Green Cargo och blir en del av Green Cargos ledningsgrupp.

 – Jag är glad att nu kunna hälsa Sohana Josefsson välkommen in i Green Cargos ledningsgrupp. Sohana har ett engagemang och en logistikkunskap som vi vill ta tillvara och hon kommer att leda en nybildad avdelning med uppgiften att bland annat stärka vår marknadsföring, säger Green Cargos vd Jan Kilström.

Green Cargo lägger samman de delar som arbetar med marknadsföring och produktutveckling med kommunikationsavdelningens arbete med intern och extern kommunikation.

– Vi har arbetat framgångsrikt med att effektivisera vår verksamhet och det arbetet fortsätter. Men vi har också gått in i en tillväxtfas och då behöver vi stärka vår marknadsföring. Den nya avdelningen Marknad & Kommunikation innehåller delar som ligger nära varandra i arbetsuppgifter och jag är övertygad om att avdelningen under Sohanas ledning ska finna synergier och stärka vår position, säger Jan Kilström.

I och med organisationsförändringen lämnar Mats Hanson, tidigare marknadsdirektör, och Mats Hollander, tidigare kommunikationsdirektör, ledningsgruppen och går över i roller som seniora rådgivare inom Green Cargo, med avgränsade arbetsuppgifter och som resurs för VD och ledningsgruppen. Mats Hanson har varit en del av ledningen sedan januari 2001 då Green Cargo bildades och Mats Hollander sedan januari 2006.

– Mats Hanson och Mats Hollander blir med sina erfarenheter viktiga tillgångar för mig och ledningen. Mats Hanson arbetar vidare med våra internationella kontakter genom sitt engagemang i Xrail och DB Schenker Rail Scandinavia och Mats Hollander kan nu fokusera mer på bland annat våra samhällskontakter. Detta är strategiskt viktiga arbetsuppgifter för oss och de rapporterar direkt till mig, säger Jan Kilström.

Organisationsförändringen genomförs omedelbart och den nya Marknads & kommunikations-avdelningen har redan börjat sitt gemensamma arbete.